ΜΟΝΙΜΗ  ΙΣΟΒΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΕΣΩ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΑΓΟΡΑΣ   ΔΕΝΤΡΩΝ BETTER GLOBE  
   
Βάλτε πόσα δέντρα θέλετε να αγοράζονται αυτόματα τον μήνα
Δέντρα αγορά  κάθε μήνα :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ:  
    Τιμή αγοράς δέντρου : ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ 20ο ΕΤΟΣ :  
    Σύνολο αγοράς τον μήνα : ΜΗΝΙΑΙΑ  ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΑΠO ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ :  
    Κέρδη από καρπούς 
έτη   0 -   4
Κέρδη ετήσια από καρπούς  ανά δέντρο  έτη 5 - 19  Κέρδη από ξυλεία 
ανά δέντρο έτος 20 
Μέση ετήσια καθαρή* αύξηση τιμής  ξυλείας   
    0
Υπολογίστε πόση θα είναι η μέση ετήσια αύξηση τα επόμενα 20 χρόνια και ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ!
 
    α/α Έτος ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Επιπλέον Δέντρα ετήσια αγορά Δέντρα αγορά κάθε χρόνο Δέντρα που μου δίνουν κέρδος Δέντρα που μου ανήκουν  ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟ
Δέντρα
Χ
2,55 €
 
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Δέντρα
Χ
170 €
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ  ΚΑΘΑΡΗ* ΑΥΞΗΣΗ  ΤΙΜΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ  
    1
Βάλτε την χρονιά εκκίνησης
2021
Εισάγετε τον αριθμό των επιπλέον δέντρων που θα θέλατε να αγοράσετε αυτή τη χρονιά.
0              -               -                -    
    0              -               -                -    
    0              -               -                -    
    0              -               -                -    
                -                -    
                -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
                  -                -    
       
       
       
       
       
       
    ...…συνεχίζεται κάθε χρόνο δεν σταματά  
    * Καθαρή  τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά τα έξοδα της κοπής, επεξεργασίας και μεταφοράς της ξυλείας.  
    Από την 20η χρονιά και μετά θα έχετε μία ΜΟΝΙΜΗ δενδροφυτεία που  θα σας δίνει κέρδη από καρπούς & ξυλεία 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ  και η οποία θα αποτελεί περιουσιακό σας  στοιχείο με πιστοποιητικό ιδιοκτησίας  που κληρονομείταιι
και μεταβιβάζεται στα παιδιά και εγγόνια σας!
 
     
    Μετά τον 4ο χρόνο το ετήσιο κόστος των αγορών σας  μειώνεται σταδιακά και μηδενίζεται λόγω του 
κέρδους  από τους καρπούς των δέντρων σας, ενώ τα δέντρα σας  συνεχίζουν να αγοράζονται
και να πληρώνονται AYTOMATA από τα κέρδη αυτά, αφήνοντάς σας και λεφτά στην τσέπη!
 
     
    Στατιστικά στοιχεία μέσης αύξησης τιμής σκληρής τροπικής ξυλείας:     
1900 - 2000 = 5% ,     2000 - 2010 = 15% ,   και το 2009 εκτινάχθηκε στο 25%
 
    * Η Better Globe AS δεν είναι επενδυτική εταιρεία, ούτε προσφέρει επενδυτικές συμβουλές. Η Better Globe AS είναι εγγεγραμμενη εταιρεία  στη Νορβηγία με αριθμό εγγραφής 992593148, η οποία πουλά δέντρα με πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών από την θυγατρική της εταιρεία Better Globe Forestry Ltd, η οποία για 20 χρόνια θα φροντίζει τα δέντρα σας, θα οικειοποιείται τους καρπούς και τη ξυλεία που παράγουν, και ένα μέρος από τα κέρδη (το οποίο αναγράφεται ξεκάθαρα στους όρους και τους κανονισμούς) θα επιστρέφεται στον αγοραστή/ιδιοκτήτη του δέντρου, δηλαδή εσάς.
 Για πλήρεις όρους και κανονισμούς  επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας.
 
       WWW.MUKAU.GR   Τηλ.   2310 757357  Κιν.    6977 366 300  
                           
    ΜΟΝΙΜΗ  ΙΣΟΒΙΑ  ΣΥΝΤΑΞΗ & ΕΦΑΠΑΞ  ΜΕΣΩ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΑΓΟΡΑΣ   ΔΕΝΤΡΩΝ BETTER GLOBE  
   
Βάλτε πόσα δέντρα θέλετε να αγοράζονται αυτόματα τον μήνα
Δέντρα αγορά  κάθε μήνα :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ:  
    Τιμή αγοράς δέντρου : ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ 20ο ΕΤΟΣ :  
    Σύνολο αγοράς τον μήνα : ΜΗΝΙΑΙΑ  ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΑΠO ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ :  
    Κέρδη από καρπούς 
έτη   0 -   4
Κέρδη ετήσια από καρπούς  ανά δέντρο έτη 5 - 19  Κέρδη από ξυλεία 
ανά δέντρο έτος 20 
Μέση ετήσια καθαρή* αύξηση τιμής  ξυλείας   
    0
Υπολογίστε πόση θα είναι η μέση ετήσια αύξηση τα επόμενα 20 χρόνια και ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ!
 
    α/α Έτος ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Επιπλέον Δέντρα ετήσια αγορά Δέντρα αγορά κάθε χρόνο Δέντρα που μου δίνουν κέρδος Δέντρα που μου ανήκουν  ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟ
Δέντρα
Χ
2,55 €
 
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Δέντρα
Χ
170 €
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ  ΚΑΘΑΡΗ* ΑΥΞΗΣΗ  ΤΙΜΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ  
    1 2021
Εισάγετε τον αριθμό των επιπλέον δέντρων που θα θέλατε να αγοράσετε αυτή τη χρονιά.
0              -                -                -    
    0              -                -                -    
    0              -                -                -    
    0              -                -                -    
                 -                -    
                 -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
                   -                -    
       
       
       
       
       
       
    ...…συνεχίζεται κάθε χρόνο δεν σταματά  
    * Καθαρή  τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά τα έξοδα της κοπής, επεξεργασίας και μεταφοράς της ξυλείας.  
    Από την 20η χρονιά και μετά θα έχετε μία ΜΟΝΙΜΗ δενδροφυτεία που  θα σας δίνει κέρδη από καρπούς & ξυλεία 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ  και η οποία θα αποτελεί περιουσιακό σας  στοιχείο με πιστοποιητικό ιδιοκτησίας  που κληρονομείταιι
και μεταβιβάζεται στα παιδιά και εγγόνια σας!
 
     
    Μετά τον 4ο χρόνο το ετήσιο κόστος των αγορών σας  μειώνεται σταδιακά και μηδενίζεται λόγω του 
κέρδους  από τους καρπούς των δέντρων σας, ενώ τα δέντρα σας  συνεχίζουν να αγοράζονται
και να πληρώνονται AYTOMATA από τα κέρδη αυτά, αφήνοντάς σας και λεφτά στην τσέπη!
 
     
    Στατιστικά στοιχεία μέσης αύξησης τιμής σκληρής τροπικής ξυλείας:     
1900 - 2000 = 5% ,     2000 - 2010 = 15% ,   και το 2009 εκτινάχθηκε στο 25%
 
    * Η Better Globe AS δεν είναι επενδυτική εταιρεία, ούτε προσφέρει επενδυτικές συμβουλές. Η Better Globe AS είναι εγγεγραμμενη εταιρεία  στη Νορβηγία με αριθμό εγγραφής 992593148, η οποία πουλά δέντρα με πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών από την θυγατρική της εταιρεία Better Globe Forestry Ltd, η οποία για 20 χρόνια θα φροντίζει τα δέντρα σας, θα οικειοποιείται τους καρπούς και τη ξυλεία που παράγουν, και ένα μέρος από τα κέρδη (το οποίο αναγράφεται ξεκάθαρα στους όρους και τους κανονισμούς) θα επιστρέφεται στον αγοραστή/ιδιοκτήτη του δέντρου, δηλαδή εσάς.
 Για πλήρεις όρους και κανονισμούς  επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας.
 
       WWW.MUKAU.GR   Τηλ.   2310 757357  Κιν.    6977 366 300  
                           
Δέντρα Better Globe - Η καλύτερη αγορά στον κόσμο!
    Ποσ. Δέντρων:
Βάλτε εδώ τα δέντρα που θέλετε να αγοράσετε
Βάλτε εδώ τα δέντρα που θέλετε να αγοράσετε Έκπτωση μεγάλων αγορών
    Τιμή δέντρου:  
    Κόστος αγοράς:   Ποσοστό κέρδους έτη 5-19
    Ολικό Κεφάλαιο:   Ποσοστό κέρδους έτος 20
Γραπτή Δέσμευση Better Globe   Μέση ετήσια απόδοση
Κέρδη από καρπούς/δέντρο  έτη   0 -   4 : 0 €      
Κέρδη από καρπούς/δέντρο  έτη   5 - 19 :   Άλλες επιλογές κεφαλαίου (π.χ τράπεζα)
Κέρδη από ξυλεία/δέντρο έτος       20 :   Ολικό Κεφάλαιο
Μέση ετήσια καθαρή* αύξηση τιμής ξυλείας :
Υπολογίστε πόση θα είναι η μέση ετήσια αύξηση τα επόμενα 20 χρόνια και ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ!
  Ετήσια απόδοση
Ετος Ετήσιο Κέρδος  Συνολικό  Κέρδος    Ετήσιο Κέρδος  Συνολικό  Κέρδος 
Βάλτε το έτος εκκίνησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus      
Σύνολο απόδοσης Better Globe   Σύνολο απόδοσης άλλων επιλογών
 
Για 15 συνεχή χρόνια θα παίρνετε την ετήσια απόδοση των δέντρων σας και την 20η χρονιά το αρχικό σας κεφάλαιο  ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ! Σε αυτό το ποσό μάλιστα ενδέχεται να προστεθεί και ένα πιθανό Bonus που θα προέρχεται από την καθαρή αύξηση της τιμής της ξυλείας.   Για 19 συνεχή χρόνια θα παίρνετε την ετήσια συνολική απόδοση του κεφαλαίου σας και την 20η χρονιά το κεφάλαιό σας παραμένει το ίδιο με το αρχικό ολικό κεφάλαιο!
ΔΕΝΤΡΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ!
Ο λόγος που τα δέντρα έχουν τόσο καλή απόδοση είναι διότι η τιμή τους δεν αυξάνεται μόνο όσο ακριβαίνει η ζωή
και η τιμή της ξυλείας, αλλά είναι το μοναδικό ακίνητο στον πλανήτη το οποίο συνεχώς μεγαλώνει σε διαστάσεις!
*Η Better Globe  AS δεν είναι επενδυτική εταιρεία. Είναι μετοχική  εταιρεία εγγεγραμένη στο επιμελητήριο της Νορβηγίας, η οποία πουλά δέντρα με γραπτή εγγύηση παροχής υπηρεσιών από την Better Globe Forestry Ltd, η οποία για 20 χρόνια θα φροντίζει τα δέντρα σας, θα οικειοποιείται τους καρπούς και τη ξυλεία που παράγουν, και ένα μέρος από τα κέρδη που αναλύεται στους όρους & κανονισμούς αγοράς  επιστρέφεται στον αγοραστή/ιδιοκτήτη του δέντρου, δηλαδή εσάς.
Απίθανο, πανέξυπνο, κι όμως αληθινό!
* Καθαρή  αύξηση είναι η τιμή που προκύπτει μετά τα έξοδα  κοπής, επεξεργασίας & μεταφοράς της ξυλείας.
Στατιστικά στοιχεία μέσης αύξησης τιμής σκληρής τροπικής ξυλείας:     
1900 - 1999 = 5% ,     2000 - 2008 = 15% ,   και το 2009 εκτινάχθηκε στο 25%
   WWW.MUKAU.GR   Τηλ.   2310 757357  Κιν.    6977 366 300
     ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΕΡΔΟΥΣ   ΜΕΛΟΥΣ - ΔΩΡΗΤΗ   ΜΗΝΙΑΙΟΥ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  BETTER   GLOBE  
   
Εδώ βάλτε πόσα δέντρα θέλετε να αγοράζονται αυτόματα κάθε μήνα.
Δέντρα αγορά κάθε μήνα :
ΣΥΝΟΛIKO ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ:  
    Τιμή αγοράς δέντρου : ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ 20ο ΕΤΟΣ :  
    Μηνιαία φιλανθρωπική εισφορά : ΜΗΝΙΑΙΑ  ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΑΠO ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ :  
   
Κάθε μηνιαία εισφορά 19€ περιλαμβάνει :
1) 2 δέντρα δώρο στις άπορες κοινότητες
2) 500 λίτρα καθαρό πόσιμο νερό
3) 1,5€ εισφορά στην τράπεζα μικροδανείων και
4) 1,5€ στην ίδρυση και λειτουργία δημοτικών σχολείων
Σύνολο αγοράς τον μήνα :
ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20ΕΤΙΑΣ :  
    Κέρδη από καρπούς 
έτη   0 -   4
Κέρδη ετήσια από καρπούς  ανά δέντρο έτη 5 - 19  Κέρδη από ξυλεία 
ανά δέντρο έτος 20 
Μέση ετήσια καθαρή* αύξηση τιμής  ξυλείας   
    0
Υπολογίστε πόση θα είναι η μέση ετήσια αύξηση τα επόμενα 20 χρόνια και ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ!
 
    α/α Έτος ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Επιπλέον Δέντρα ετήσια αγορά Δέντρα αγορά κάθε χρόνο Δέντρα που μου δίνουν κέρδος Δέντρα που μου ανήκουν  ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟ
Δέντρα
Χ
2,55 €
 
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Δέντρα
Χ
170 €
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ  ΚΑΘΑΡΗ* ΑΥΞΗΣΗ  ΤΙΜΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ  
    1
Βάλτε εδώ το έτος εκκίνησης
2021
Εισάγετε τον αριθμό των επιπλέον δέντρων που θα θέλατε να αγοράσετε αυτή τη χρονιά.
0           -               -               -    
    0           -               -               -    
    0           -               -               -    
    0           -               -               -    
                -               -    
                -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
                  -               -    
       
       
       
       
       
       
    ...…και συνεχίζεται κάθε χρόνο δεν σταματά εδώ…….  
    * Καθαρή  τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά τα έξοδα της κοπής, επεξεργασίας και μεταφοράς της ξυλείας.  
    Από την 20η χρονιά και μετά θα έχετε μία ΜΟΝΙΜΗ δενδροφυτεία που  θα σας δίνει κέρδη από καρπούς & ξυλεία 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ  και η οποία θα αποτελεί περιουσιακό σας  στοιχείο με πιστοποιητικό ιδιοκτησίας  που κληρονομείταιι
και μεταβιβάζεται στα παιδιά και εγγόνια σας!
 
     
    Μετά τον 4ο χρόνο το ετήσιο κόστος των αγορών σας  μειώνεται σταδιακά και μηδενίζεται λόγω του 
κέρδους  από τους καρπούς των δέντρων σας, ενώ τα δέντρα σας  συνεχίζουν να αγοράζονται
και να πληρώνονται AYTOMATA από τα κέρδη αυτά, αφήνοντάς σας και λεφτά στην τσέπη!
 
     
    Στατιστικά στοιχεία μέσης αύξησης τιμής σκληρής τροπικής ξυλείας:     
1900 - 1999 = 5% ,     2000 - 2008 = 15% ,   και το 2009 εκτινάχθηκε στο 25%
 
    * Η Better Globe AS δεν είναι επενδυτική εταιρεία, ούτε προσφέρει επενδυτικές συμβουλές. Η Better Globe AS είναι εγγεγραμμενη εταιρεία  στη Νορβηγία με αριθμό εγγραφής 992593148, η οποία πουλά δέντρα με πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών από την θυγατρική της εταιρεία Better Globe Forestry Ltd, η οποία για 20 χρόνια θα φροντίζει τα δέντρα σας, θα οικειοποιείται τους καρπούς και τη ξυλεία που παράγουν, και ένα μέρος από τα κέρδη (το οποίο αναγράφεται ξεκάθαρα στους όρους και τους κανονισμούς) θα επιστρέφεται στον αγοραστή/ιδιοκτήτη του δέντρου, δηλαδή εσάς.
 Για πλήρεις όρους και κανονισμούς  επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας.
 
       WWW.MUKAU.GR   Τηλ.   2310 757357  Κιν.    6977 366 300  
     ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΕΡΔΟΥΣ  "ΕΝΕΡΓΟΥ"  ΠΡΕΣΒΗ  BETTER  GLOBE  ΧΩΡΙΣ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
   
Εδώ βάλτε πόσα δέντρα θέλετε να αγοράζονται αυτόματα κάθε μήνα.
Δέντρα αγορά  κάθε μήνα :
ΣΥΝΟΛIKO ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΣΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ:  
    Τιμή αγοράς δέντρου : ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ 20ο ΕΤΟΣ :  
    Μηνιαία φιλανθρωπική εισφορά : ΜΗΝΙΑΙΑ  ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΑΠO ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ :  
 
100€ είναι το συνολικό ετήσιο κόστος της επιχείρησης 50€ για την ιστοσελίδα με ασφαλείς συνναλαγές του Πρέσβη και 50€ για ετήσια συνδρομή περιοδικών ΜΙΤΙ/ΒΙΝGWA το οποίο αναλογεί σε μηνιαία βάση 8,33€
Μηνιαίο Κόστος Ιστοσελίδας :
ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20ΕΤΙΑΣ :  
  Σύνολο αγοράς τον μήνα :      
    Κέρδη από καρπούς 
έτη   0 -   4
Κέρδη ετήσια από καρπούς  ανά δέντρο έτη 5 - 19  Κέρδη από ξυλεία 
ανά δέντρο έτος 20 
Μέση ετήσια καθαρή* αύξηση τιμής  ξυλείας   
    0
Υπολογίστε πόση θα είναι η μέση ετήσια αύξηση τα επόμενα 20 χρόνια και ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΑΣ!
 
    α/α Έτος ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Επιπλέον Δέντρα ετήσια αγορά Δέντρα αγορά κάθε χρόνο Δέντρα που μου δίνουν κέρδος Δέντρα που μου ανήκουν  ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟ
Δέντρα
Χ
2,55 €
 
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Δέντρα
Χ
170 €
ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ  ΚΑΘΑΡΗ* ΑΥΞΗΣΗ  ΤΙΜΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ  
    1
Βάλτε εδώ το έτος εκκίνησης
Εισάγετε τον αριθμό των επιπλέον δέντρων που θα θέλατε να αγοράσετε αυτή τη χρονιά.
0           -               -               -    
    0           -               -               -    
    0           -               -               -    
    0           -               -               -    
                -               -    
                -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10             -               -    
    10  
    10  
    10  
    10  
    10  
    10  
    ...…και συνεχίζεται κάθε χρόνο δεν σταματά εδώ…….  
    * Καθαρή  τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά τα έξοδα της κοπής, επεξεργασίας και μεταφοράς της ξυλείας.  
    Από την 20η χρονιά και μετά θα έχετε μία ΜΟΝΙΜΗ δενδροφυτεία που  θα σας δίνει κέρδη από καρπούς & ξυλεία 
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ  και η οποία θα αποτελεί περιουσιακό σας  στοιχείο με πιστοποιητικό ιδιοκτησίας  που κληρονομείταιι
και μεταβιβάζεται στα παιδιά και εγγόνια σας!
 
     
    Μετά τον 4ο χρόνο το ετήσιο κόστος των αγορών σας  μειώνεται σταδιακά και μηδενίζεται λόγω του 
κέρδους  από τους καρπούς των δέντρων σας, ενώ τα δέντρα σας  συνεχίζουν να αγοράζονται
και να πληρώνονται AYTOMATA από τα κέρδη αυτά, αφήνοντάς σας και λεφτά στην τσέπη!
 
     
    Στατιστικά στοιχεία μέσης αύξησης τιμής σκληρής τροπικής ξυλείας:     
1900 - 1999 = 5% ,     2000 - 2008 = 15% ,   και το 2009 εκτινάχθηκε στο 25%
 
    * Η Better Globe AS δεν είναι επενδυτική εταιρεία, ούτε προσφέρει επενδυτικές συμβουλές. Η Better Globe AS είναι εγγεγραμμενη εταιρεία  στη Νορβηγία με αριθμό εγγραφής 992593148, η οποία πουλά δέντρα με πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών από την θυγατρική της εταιρεία Better Globe Forestry Ltd, η οποία για 20 χρόνια θα φροντίζει τα δέντρα σας, θα οικειοποιείται τους καρπούς και τη ξυλεία που παράγουν, και ένα μέρος από τα κέρδη (το οποίο αναγράφεται ξεκάθαρα στους όρους και τους κανονισμούς) θα επιστρέφεται στον αγοραστή/ιδιοκτήτη του δέντρου, δηλαδή εσάς.
 Για πλήρεις όρους και κανονισμούς  επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας.
 
       WWW.MUKAU.GR   Τηλ.   2310 757357  Κιν.    6977 366 300