Μικροχρηματοδοτήσεις και μικροπιστώσεις

Η Better Globe παρέχει μικροχρηματοδοτήσεις και μικροδάνεια για την υποστήριξη όλων των αγροτών που ζουν κοντά στις φυτείες μας καθώς θέλουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για εκείνους να επωφεληθούν από την παρουσία και την εμπειρογνωμοσύνη μας.

Ο όρος μικρο χρηματοδοτήσεις χρησιμοποιείται καταρχήν στο πλαίσιο της υποστήριξης ανθρώπων που στερούνται αξιοπιστίας για τα δεδομένα των τραπεζών με αποτέλεσμα να αποκλείονται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Συλλογικά ή ατομικά, φτωχοί άνθρωποι εγγυοδοτούνται να δανειστούν χρήματα και να πραγματοποιήσουν μία μικρή επένδυση που θα αυξήσει τις ευκαιρίες τους για εισροή κερδών. Ο δανεισμός χρημάτων και η λογική «κάν’ το μόνος σου» έχουν τεράστια επίδραση σε ό,τι αφορά την διεύρυνση των ικανοτήτων και τη μείωση της εξάρτησης.

Διάφορες μορφές μικροδανείων έχουν καθιερωθεί από τους περισσότερους οργανισμούς ως μέθοδος που βοηθά φτωχούς ανθρώπους να δημιουργήσουν μία καλύτερη ζωή για τους ίδιους.

Η χρηματοδότηση των μικροδανείων γίνεται μέσω των πακέτων δωρεάς της Better Globe, καθένα από τα οποία προορίζει € 1.50 για την εγγυοδοσία και τη χορήγηση δανείων σε ανθρώπους που δεν έχουν ασφάλεια ή άλλα εχέγγυα αξιοπιστίας.

Η λογική των μικροχρηματοδοτήσεων στηρίζεται στην παροχή εχεγγύων για δανεισμό αυτών που δεν έχουν πρόσβαση σε τράπεζες, ασφάλιση ή σταθερή απασχόληση και που δεν μπορούν να δώσουν στις τράπεζες τίποτε παραπάνω από το λόγο τους για αντάλλαγμα. Οι μικροχρηματοδοτήσεις βασίζονται στην αξιοπιστία και τον αμοιβαίο σεβασμό, που όπως έχει αποδειχτεί είναι ένας φανταστικός συνδυασμός. Αυτός ο συνδυασμός είναι ικανός να κατατροπώσει τη φτώχεια. Ο ρυθμός αποπληρωμής των δανείων είναι εξαιρετικά υψηλός αναλογικά με όλα τα μικροδάνεια που συνάπτονται παγκοσμίως, γεγονός που εξηγείται από το ότι η συλλογική κοινωνική ευθύνη αποτελεί κοινό τόπο ανάμεσα σε δανειστές, δανειολήπτες και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.

Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα μικροπιστώσεων και ανάλογων πρωτοβουλιών παγκοσμίως. Η Better Globe θα ενισχύσει τη χρηματοδότηση φτωχών αγροτών στην ανατολική Αφρική, κυρίως σε κοινότητες που βρίσκονται γύρω από τις φυτείες δένδρων μας στην ευρύτερη περιοχή.

Το πρόγραμμα μικροπιστωτών στο Mboti

Το πρώτο πρότζεκτ μικροπιστώσεων της Better Globe πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Mboti, που βρίσκεται στην ανατολική επαρχία Mwingi στην Κένυα. Η περιοχή κατοικείται από 12 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και κυριαρχείται από τη φτώχεια. Νερό διαθέσιμο δεν υπάρχει και τα στενά ποτάμια περιέχουν νερό μόνο για λίγες ημέρες ύστερα από τις περιόδους βροχής.

Το έργο αφορά 100 αγρότες και τις οικογένειές τους. Αυτοί οι αγρότες, σε συνεργασία με την Better Globe και τον συνεταιρισμό γεωργικών και δασικών προϊόντων SACCO (Συνεταιρισμός Πιστώσεων και Αποταμιεύσεων) λαμβάνουν ενθάρρυνση για να εξοικονομήσουν χρήματα και να χτίσουν σχέσεις δανειακής φερεγγυότητας.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο της Better Globe στο Mboti»

Συμβάλλετε στις μικροπιστωτικές δράσεις

Οι μικροπιστώσεις είναι δράσεις που χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω των πακέτων δωρεάς, στα οποία € 1.50 ευρώ προορίζεται για αντίστοιχες δραστηριότητες που συνδέονται με φυτείες μας.

Διαβάστε περισσότερο για τα πακέτα δωρεάς και πώς μπορείτε να βοηθήσετε »

Γίνετε πελάτης μας και αποκτήστε αμέσως ένα δένδρο ή ένα πακέτο δωρεάς »

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα μικροδάνεια και διάφορες άλλες δραστηριότητες που διεξάγονται στην Αφρική από την Better Globe Forestry στην ιστοσελίδα της εταιρείας ».