Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας Δέντρων

Κάθε χρόνο η εταιρεία εκδίδει το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας της ετήσιας αγοράς των δέντρων σας στο οποίο αναγράφονται:

Ο αριθμός και το όνομα μέλους.

Το έτος αγοράς.

Το σύνολο δέντρων, και

η ακριβής τοποθεσία που φυτεύτηκαν.

Επίσης, αναγράφεται ότι τα δέντρα θα τα φροντίζει η Better Globe Forestry για 20 χρόνια από το έτος αγοράς τους, καθώς επίσης αναγράφονται και τα ελάχιστα εγγυημένα κέρδη που προαναφέραμε.

Μάλιστα για ελαχιστοποίηση του ρίσκου, η εταιρεία διευκρινίζει ότι θα εξετάζει την συνολική απόδοση όλης της χρονιάς και θα σας πληρώνει, ακόμη και αν τα δικά σας δέντρα έχουν καταστραφεί! Αυτό  σημαίνει διπλή εξασφάλιση!