Φυτείες & Σχολεία

Φωτογραφίες  από τις φυτείες στην Κένυα και τα σχολεία της Child Africa