Παγκόσμιο Συνέδριο 2010

Φωτογραφίες  από το Παγκόσμιο Συνέδριο Ηγετών της Better Globe 2011 στην Κύπρο