Ξεκίνημα BetterGlobe

Ξεκινήστε από Σήμερα να αγοράζετε δέντρα της BETTER GLOBE σύμφωνα με τον δικό σας Παράγοντα Latte με μία από τις τρείς επιλογές που υπάρχουν παρακάτω :

1. Ως Ιδιοκτήτης/αγοραστής: με εξασφαλισμένο γραπτή εγγύηση ένα δέντρο Better Globe σας αποδίδει 183,75€! από καρπούς και ξυλεία. Η πιθανή καθαρή* αύξηση στην  τιμή της ξυλείας θα προστεθεί στο κέρδος σας!

.

.

.
.

2. Ως Φιλανθρωπικό μέλος – Δωρητής: αγοράζοντας τουλάχιστον ένα πακέτο δωρεάς 49€ το οποίο περιέχει 2 δέντρα Better Globe δικά σας αξίας 30€ (ως ιδιοκτήτης) και 19€ φιλανθρωπική εισφορά η οποία περιέχει :

  • 2 δέντρα Better Globe εισφορά σε άπορες τοπικές κοινότητες
  • 500 λίτρα πόσιμο νερό
  • 1,5€ πηγαίνει στο πρόγραμμα μικροδανείων χωρίς εγγυήσεις σε άπορους αγρότες, και
  • 1,5€ στην Child Africa για το χτίσιμο και λειτουργία σχολείων γύρω από τις φυτείες

Με αυτό τον τρόπο ο δωρητής για πρώτη φορά στην ιστορία της φιλανθρωπίας, ξέρει ακριβώς που θα πάνε τα χρήματα που δίνει, και έχει και συμφέρον να παραμείνει σε αυτό το πρόγραμμα για πάντα, γιατί το κέρδος από τα 2 δικά του δέντρα αφενός είναι πολύ ψηλό και αφετέρου μετά από λίγα χρόνια το πακέτο δωρεάς πληρώνεται μόνο του από το κέρδος  15% του αραβικικού κόμμι !

.

.

.

.

3. Ως Πρεσβευτής, της ιδέας της Better Globe (μέλος της εταιρείας που μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη προώθηση της επιχειρηματικής, οικολογικής και φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας με ιδιαίτερα οικονομικά οφέλη) κάνοντας εγγραφές μελών και ιδιοκτητών δέντρων κερδίζοντας επιχειρηματικό μηνιαίο εισόδημα.