Αντιπρόεδρος της Κένυα

Ο αντιπρόεδρος της Κένυα Kolongo Musyoka μιλά στα εγκαίνια σχολείου Child Africa για την Better Globe…..