Πως βγαίνει το κέρδος

Πως γίνεται η πληρωμή και από πού βγαίνουν τα χρήματα:

1 δέντρο κοστίζει μαζί με την 20ετή φροντίδα & συντήρηση: 15 € και μας δίνει κέρδος
από καρπούς κατά την διάρκεια ζωής του και ξυλεία στην κοπή του ως ακολούθως:

1. Κέρδος από καρπό Αραβικό κόμι από 5η έως 19η χρονιά
για κάθε 1  δέντρο
Better Globe

..

.

Εξασφαλισμένη γραπτή εγγύηση

15€ x 15 %= 2,25€ το χρόνο x 15 χρόνια =33,75€


Απόδοση Δέντρου σε καρπό κόμι :
4 κιλά Χ 5€ = 20€/χρόνο!

 

.

.

.

2. Κέρδος από  σκληρή τροπική ξυλεία δέντρου Mukau
….Κοπή δέντρου & κέρδος από ξυλεία 1 δέντρο MUKAU δίνει 0,5  κυβ. μέτρα καθαρής σκληρής
….τροπικής ξυλείας που σήμερα πληρώνει 250€!


.

Ελάχιστη εγγυημένη απόδοση
για κάθε δέντρο
:

Κόστος αγοράς Χ 10

Δηλαδή:15€ Χ 1.000% = 150€

+ πιθανή καθαρή *αύξηση τιμής ξυλείας.

.

 

.

.


Το ΚΑΘΑΡΟ και εξασφαλισμένο κέρδος σας είναι τουλάχιστον
183,75€ + αύξηση τιμής ξυλείας


Τιμή ξυλείας ενός 20χρονου δέντρου MUKAU ΣΗΜΕΡΑ (2010): 250€!
Πόσο άραγε θα πουλιέται το 2030;

Στατιστικά στοιχεία μέσης ετήσιας αύξησης τιμής σκληρής τροπικής ξυλείας:

Τα τελευταία 100 χρόνια 1900 – 2000 : Μέσος όρος αύξησης  5 %  το χρόνο

Τα τελευταία   10 χρόνια  2000 – 2010: Μέσος όρος αύξησης  15 % το χρόνο

Την τελευταία χρονιά το 2009 :  η αύξηση ήταν 25 %

* Καθαρή  τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά τα έξοδα της κοπής, επεξεργασίας και μεταφοράς της ξυλείας.