Πρόγραμμα Μικροδανείων

Πρόγραμμα τράπεζας μικροδανείων σε φτωχούς αγρότες χωρές εγγυήσεις