Πώς δουλεύουμε

Η Better Globes δραστηριοποιείται μοναδικά από πολλές απόψεις. Καταρχήν εξασφαλίζουμε ιδανική τοποθεσία για τις φυτείες μας και χρησιμοποιούμε εξολοκλήρου υγιείς ντόπιες ρίζες, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε ισχυρή κοινωνική δράση με την παροχή ύδρευσης, την ανέγερση σχολείων και την παροχή βοήθειας μέσω μικρο χρηματοδοτήσεων.

Αφετηρία των δράσεών μας αποτελούν τρεις κύριοι άξονες προβληματισμού οι οποίοι εκφράζουν την εταιρεία μας- η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με την επικείμενη ερημοποίηση, τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά φτώχειας στην Αφρική καθώς και η έλλειψη μόρφωσης. Μέσα από το στρατηγικό σχέδιο που διαθέτουμε και αξιοποιώντας μία σειρά ποικίλων παραγόντων, είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τρία προβλήματα και να συμβάλουμε σε έναν καλύτερο κόσμο.

Πώς μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας:

Με δενδροφύτευση και δημιουργία φυτειών δένδρων

.
.

Μέσω της δενδροφύτευσης συμβάλλουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, κυρίως όμως βάζουμε τα θεμέλια για τη δημιουργία μικρών κοινοτήτων. Μάθετε περισσότερα για τη δενδροφύτευση »

.

Χτίζουμε σχολεία και παρέχουμε μόρφωση στα παιδιά

.
.
Κατασκευάζοντας σχολικές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή των φυτειών, δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και να αποκτήσουν πραγματική, ουσιαστική μόρφωση. Διαβάστε περισσότερα για τα σχολεία και την παρεχόμενη μόρφωση »

.

 

Παρέχοντας μικροχρηματοδοτήσεις

.
.
Με την παροχή τεχνικής γνώσης αλλά και μικρο χρηματοδοτήσεων μπορούμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά τους αγρότες να δημιουργήσουν ιδιόκτητες μικρές φάρμες και επιχειρήσεις ώστε να συντηρούν τον εαυτό τους. Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία των μικροχρηματοδοτήσεων »

.

Διευκολύνοντας την παροχή ύδρευσης και την κατασκευή πηγαδιών

.
.
Συμβάλλουμε στην κατασκευή υποδομών ύδρευσης και πηγαδιών στις μικρές πόλεις δημιουργώντας συνθήκες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Διαβάστε περισσότερα για την ύδρευση και την κατασκευή πηγαδιών »

.

 

Μειώνοντας το διοξείδιο του άνθρακα

.
.
Μέσω της δενδροφύτευσης μειώνεται σημαντικά το διοξείδιο του άνθρακα κι έτσι λειτουργούμε ευεργετικά προς το περιβάλλον.Μάθετε περισσότερα για το πώς συμβάλλουμε στην μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη »

.

.

.

Καθώς τα προβλήματα της φτώχειας, του αναλφαβητισμού και της καταστροφής του περιβάλλοντος έχουν αποκτήσει γιγαντιαίες διαστάσεις, έχουμε ανάγκη από τη συμβολή χιλιάδων ανθρώπων που επιθυμούν να βοηθήσουν και να συμπεριλάβουν ακόμη περισσότερους στην προσπάθειά μας. Διαβάστε περισσότερα για το πώς μπορείτε να βοηθήσετε κάνοντας κλικ εδώ»